Promocja książki Doroty Jareckiej
SURREALIZM REALIZM MARKSIZM
7.04.2022

18:00

 

Fundacja Galerii Foksal
Górskiego 1A
00-033 Warsaw 

Zapraszamy na spotkanie z autorką, które poprowadzi 
kurator Muzeum Sztuki w Łodzi Jakub Gawkowski

Wydarzenie towarzyszy wystawie "Erna Rosenstein. Poławiacz cieni"
w Fundacji Galerii Foksal

"Książka Doroty Jareckiej "Surrealizm Realizm Marksizm. Sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944-1948" jest istotnym wkładem w poznanie polskiej historii sztuki „zaraz po wojnie”. Autorka korzysta ze współczesnych propozycji metodologicznych w psychoanalitycznie oraz krytycznie i feministycznie zorientowanej historii sztuki, a także z dorobku nowej humanistyki. Ujmuje związki historyczne nie w ramach binarnych opozycji, lecz złożonych sieci (rizomatycznych) i tasujących się warstw czy płaszczyzn (plateau). Relatywizacja związków między marksizmem, realizmem i surrealizmem, oddaje nowatorski charakter pracy, która w miejsce wydarzeniowej historii stawia historię dyskursywną (krytyczną) destabilizowaną w polu politycznym przez elementy badanego układu: ideologii, estetyki, sztuki."
Prof. Andrzej Turowski

 

Dorota Jarecka historyk i krytyk sztuki. Prowadzi warszawską galerię Studio. Zajmuje się powojenną sztuką polską oraz sztuką współczesną. Autorka książek: Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie (z Barbarą Piwowarską, 2014), Anda Rottenberg. Już trudno. Rozmawia Dorota Jarecka (2013). Współredaktorka książek: Ewa Zarzycka. Lata świetności (2015), Natalia LL. Doing Gender (2013), Krystiana Robb-Narbutt. Rysunki, przedmioty, pracownia (2012). Publikowała teksty o sztuce w „Gazecie Wyborczej” oraz w katalogach wystaw i wydawnictwach zbiorowych.

Jakub Gawkowski kurator wystaw, badacz i autor tekstów. Absolwent Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Pracuje w Dziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

Książka Doroty Jareckiej "Surrealizm Realizm Marksizm. Sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944-1948" została opublikowana przez 
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2021