Duma o Kremie
8 – 9.07.2022

Fundacja Galerii Foksal

DUMA O KREMIE

Performans Planety

Choreografia: Filip Kijowski, Planeta
Wokal: Antonina Nowacka
Muzyka: Halyna Toporovska
Kostiumy: Planeta
Oświetlenie: Leonid Kuzmenko
Grafika: Martyna Borowiecka
Video: Weronika Wysocka, Oskar Pawełko

08.07.2022, 21:30
09.07.2022, 21:00
Fundacja Galerii Foksal

 

Cześć, mamusiu.

Cześć, moja droga.

U was wszystko w porządku?

Tak, od wczoraj nie ma wody, ale to nic.

Jak tam ojciec?

Śmieje się ze mnie.

Czemu?

Poprosiłam go żeby natychmiast wyciągnął wszystkie moje prezenty z sejfu.

A on co na to?

Powiedział, że nie zrobi tego bo wtedy nie będzie miał co podarować na święta. Wiesz przecież jak on robi. Kupuje w jednym dniu prezenty na wszystkie okazje, a później tylko wyjmuje z sejfu według kalendarza. Wkurzyłam się na niego i mówię: “Słuchaj, jutra może nie być. Więc
dawaj wszystko.”

HA HA HA HA HA

Noooo, kupił mi taki dobry krem. Skóra po nim pięknie połyskuje, staje się perłowa. Pachnie lotosem.

Próbowałaś już?

Jasne! Zamknęłam się w łazience i smarowałam swoje ciało. Na chwilę wróciłam do normalności. Wiem, jest to absurdalne…

 

"Duma o kremie" powstała w wyniku chęci skupienia się na mikro opowieści, narracji zbudowanej wokół jednego gestu; pielęgnacji, którego powtarzanie odmierzało czas bombardowania Kijowa, kiedy to w domach zabrakło wody. Jak można pokazać codzienność gdy trwa wojna? Czy wraz z lękiem o przetrwanie tracimy pamięć o naszym funkcjonowaniu przed jej wybuchem? Pozostają tylko rutynowe gesty życia codziennego, takie jak dbałość o własne ciało, a co za tym idzie, dbałość o stan psychiczno-emocjonalny.

Czym jest duma (w języku polskim dumka)? Słowo "duma" oznacza dosłownie “myśl”. Jest to także pieśń ukraińska w formie ballady o rzewnym nastroju, często wyrażająca żal po utraconej osobie lub tęsknotę do jakiegoś miejsca lub wydarzenia; zwykle wykonywana z towarzyszeniem bandury (ukraińskiego ludowego instrumentu strunowego). Dumy stanowiły formę oporu podczas zaborów i wojen, poprzez które przekazywano historie o walkach z Tatarami, Turkami, Polakami i Rosjanami.

“Duma o kremie” powstała w procesie sperformowania dumy jako gatunku epicko-lirycznego powstałego w XV wieku na terytorium Ukrainy, czego rezultatem staje się propozycja jej nowej formy, łączącej zasady historycznego opowiadania i performansu. Jest to filozoficzna refleksja o wojnie, życiu i pięknie. Szczere, emocjonalne wyznanie o poczuciu zagubienia, o rzeczywistości, która jest tak nieprawdopodobna i płynna, że przestaje być realistyczna.

W procesie performerzy pracują z improwizacją kontaktową. Rozmawiają o relacji z własnym ciałem, otoczeniem, narodowością i krajem. Elementy te, w ich rozumieniu, wspólnie tworzą dom, w którym na co dzień funkcjonujemy. Rozpoczynając prace nad dotykiem, pytają, w jaki sposób możemy pielęgnować miłość i troskę do tego domu, kiedy zbiorowo doświadczamy stanów lęku, niepewności i traumy.
...

Planeta - transmedialna artystka, performerka, której praktyka opiera się na symbiotycznym spojrzeniu na życie. Badaczka queerowej erotyki, praktykująca szamanizm. Zachęca do myślenia erotycznego poza ekstrakcyjnym erotyzmem. Tworzy kostiumy oraz scenografię z obiektów z drugiego obiegu.

Halyna Toporovska - zasłużona Artystka Ukrainy, laureatka międzynarodowych i ogólno ukraińskich konkursów, bandurzysta, piosenkarka, kompozytorka. Gra na ukraińskim instrumencie ludowym Bandura i śpiewa z własnym akompaniamentem.

Antonina - artystka dźwiękowa i kompozytorka, posługuje się głosem jako najbardziej organicznym syntezatorem. Studiując muzykę różnych kultur oraz techniki modulacji wokalnej tworzy minimalistyczne, wyobrażeniowe pejzaże dźwiękowe.

Praktyka Filipa Kijowskiego opiera się na nomadycznym spotkaniu choreografii, tańca i aktywizmu. W procesie interesuje go ucieleśnienie queerowych doświadczeń, zbiorowych jak i indywidualnych, poprzez użycie wszelkiego rodzaju improwizacji. Od 2014 roku tańczy kontakt improwizację, która pozwoliła mu rozmawiać z osobami m.in. w Londynie, Berlinie, Tajlandii, Bangladeszu czy Korei Południowej. Na co dzień opiekuje się Lubelską Biblioteką Azyl przy Galerii Labirynt, lubi jeść chipsy i znajdywać perełki w polskich lumpeksach.

 

 

ДУМА ПРО КРЕМ

Перформанс Планети

Хореографія: Філіп Київський
Вокал: Антоніна Новацька
Музика: Галина Топоровська
Костюми: Планета
Освітлення: Леонід Кузьменко
графіка: Martyna Borowiecka
Відео: Вероніка Висоцька, Оскар Павелко

08.07.2022, 21:30
09.07.2022, 21:00
Fundacja Galerii Foksal

 

Привіт, мамочка.

Привіт, моя люба.

У вас все в порядку?

Так, щоправда з учорашнього дня без води, але це нічого.

Як там тато?

Сміється з мене.

Чому?

Я попросила його негайно витягнути всі мої подарунки з сейфа.

А він що сказав?

Він сказав, що не зробить цього, тому що тоді йому нічого буде дарувати мені на свята. Ти знаєш як він робить. Купує в один день подарунки на всі свята, а потім тільки виймає з сейфа слухаючись календаря. Я розлютилася на нього і сказала: "Слухай, завтра може ніколи не бути. Відкривай сейф негайно.”

ХА-ХА-ХА-ХА-ХА

И що ти думаєш, він купив мені такий хороший крем. Шкіра після нього переливається як мушля. Пахне лотосом.

Ти вже пробувала?

Звичайно! Я замкнулася у ванній і намастила своє тіло. На мить було враження, що я повернулася до нормального життя. Я знаю, це звучить абсурдно…

 

“Дума про крем” виникла через бажання зосередитися на мікро-історії, розповіді
побудуваній навколо одного жесту, змащування себе кремом, повторення якого відміряло час бомбардування Києва, коли в будинках закінчилася вода.

Чим є сьогодення, коли йде війна? Разом зі страхом перед смертю ми втрачаємо пам'ять про наше існування? Залишаються тільки звичні жести повсякденного життя, такі як турбота про власне тіло, а отже, про свій психічно-емоційний стан.

Що таке Дума? Це нерівноскладові епічні пісні, які зафіксували народну інтерпретацію історичних подій XV-XVII ст. (татаро-турецька неволя; польсько-литовський гніт, героїзм українських козаків-лицарів) і втілюють глибоко закорінені в міфопоетичному мисленні моральні принципи та ідеали, пов’язані з ідеєю національної незалежності та особистої гідності. Думи зазвичай виконується з у супроводі бандури.

"Дума про крем" була створена в процесі сперформовування думи як епічно-ліричного жанру, результатом чого з'явилася пропозиція її нової форми, що з'єднує принципи історичного оповідання і перформансу. Це філософський коментар про війну, життя і красу.

Щире, емоційне визнання про почуття розгубленості, про реальність, яка так
непостійна і плинна, що перестає бути реалістичною. В процесі перформери працюють з контактною імпровізацією. Вони говорять про відносини зі своїм тілом, навколишнім середовищем, національністю і країною. Ці елементи, в їх розумінні, разом створюють будинок, в якому ми змушені функціонувати. Починаючи роботу над дотиком, вони досліджують, як ми можемо зростити любов і турботу в цьому будинку, в часах колективного відчуття стану тривоги, невпевненості і травми.

...

Планета - трансмедіальна мисткиня, перформерка, практика якої заснована на симбіотичному погляді на життя. Дослідниця квірової еротики, практикуюча шаманізм. Заохочує до розширення еротичного мислення. Створює костюми і сценографію з речей другого вжитку.

Галина Топоровська - заслужена артистка України, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, бандуристка, співачка, композитор. Грає на українському народному інструменті бандура і співає під власний супровід.

Антоніна - музикантка і композиторка, використовує голос як органічний синтезатор. Вивчаючи музику різних культур і методи вокальної модуляції, створює мінімалістичні візуальні звукові ландшафти.

Практика Філіпа Київського заснована на перетині хореографії,
танцю і активізм. У процесі його цікавить втілення квірових досвідів, колективних і індивідуальних, за допомогою використання різних технік імпровізацій. З 2014 року займається контактною імпровізацію, яка дозволила йому спілкуватися з людьми у Лондоні, Берліні, Таїланді, Бангладеш або Південній Кореї. Повсякденно піклується про Люблінську бібліотеку Azyl при Galerii Labirynt, любить їсти чіпси і знаходити скарби в секонд хендах.

 

Photo 1

 

Photo 2

 

Photo 3

 

Photo 4

 

Photo 5

 

Photo 6

 

Photo 6

 

Photo 10

 

Photo 11

 

Photo 11

Autor zdjęć: Wiktor Malinowski / Автор фото: Віктор Малиновський.