Filipka Rutkowska
Co zostaje takie samo po przemianie
10 – 11.09.2022

Fundacja Galerii Foksal

Performance jest podsumowaniem cyklu oprowadzań po wystawach, w których opowieść o sztuce była jednocześnie momentem stwarzania queerowej przestrzeni.

Taka przestrzeń w przeciwieństwie do architektury nie jest czymś stałym i materialnym, ale istnieje raczej jako jej warstwa ukazująca się poprzez gesty, słowa oraz obecność.

Punktem wyjścia w opowiadaniu jest budynek galerii, który poprzez rewitalizację w 2015 roku doświadczył transformacji i podobnie jak ciało osoby transpłciowej zaczyna postrzegać rzeczywistość z perspektywy przemiany i płynnej tożsamości.

Filipka

 

14

13

13

12

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Autor zdjęć: Wojciech Sobolewski.